Mari med trøstegave for dagen i dag (Steinkjerutstillinga)